GAL VALEA MUNTELUI anunță lansarea Apelului de selecție nr. 1

GAL VALEA MUNTELUI anunță lansarea

 Apelului  de selecție nr. 1, Sesiunea 1 pentru anul 2024 pentru Măsurile M1/2A” Sprijin pentru dezvoltarea şi modernizarea exploataţiilor agricole”, M2/1B ” Cooperare pentru dezvoltarea şi promovarea lanţurilor scurte şi a pieţelor locale”, M3/3A ” SCHEME DE CALITATE PENTRU PRODUSE AGRICOLE ȘI ALIMENTARE” , M 4/4A „Protejarea şi promovarea Zonei Natura 2000” și M12/1C – „Sprijin pentru formarea și informarea producătorilor agricoli și agenților economici de pe teritoriul GAL”                                          

 

Sesiunea 1/2024

Măsurile lansate prin apelul de selecție: Apel  1 pentru măsurile M1/2A, M2/1A, M3/3A, M4/4A şi M12/1C

Data lansării apelului de selecție: 1 IULIE  2024 

Data limită de primire a proiectelor: 30 IULIE 2024

 

Beneficiari eligibili:

 

Beneficiari Măsura 1/2A: Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; Cooperative(cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor

Beneficiari Măsura 2/1A: Parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup sau o organizație de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol. Fermieri; Microîntreprinderi și întreprinderi mici; Organizații neguvernamentale; Autoritati publice; Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Beneficiari Măsura 3/3A: Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice sau cooperativele agricole și societățile cooperative agricole, grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor

Beneficiari Măsura 4/4A: Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe si de acțiuni de informare

Beneficiari Măsura 12/1C: Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe si de acțiuni de informare; entități publice sau private care au in obiectul lor de activitate informare/activități demonstrative sau diseminare

 

Fondurile disponibile pentru această sesiune

 

Alocarea financiară pentru M1/2A este de: 39.451,00 Euro

Alocarea financiară pentru M2/1A este de: 10.000,00 Euro

Alocarea financiară pentru M3/3A este de: 9.000,00 Euro

Alocarea financiară pentru M4/4A este de: 7.304,85 Euro

Alocarea financiară pentru M12/1C este de: 7.000,00 Euro

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

 

M1/2A este de: 39.415,00 euro/proiect

M2/1A este de: 10.000,00 Euro/proiect

M3/3A este de: 3.000,00 euro/proiect respectiv 1.000 euro/an maxim 3 ani per proiect  

M4/4A este de: 7.304,85 Euro/proiect

M12/1C este de: 7.000,00 euro/proiect

 

!!!! Atenție! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) va fi data de 31.12.2025

 

Locul depunerii proiectelor:

Sediul GAL Valea Muntelui: sat Straja, nr 241, comuna Asău, județul Bacău;

Program de lucru cu publicul (pentru depunere): 08:30 – 17:00 de luni până vineri.

 

Date de contact pentru informații suplimentare

Program: luni-vineri în intervalul orar 08:30- 17:00

Adresă sediu: Comuna Asău, Sat Straja, Nr.241, Județ Bacău

Tel/fax: 0234 382 091

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.galvaleamuntelui.ro

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului elaborate de GAL pentru măsurile 1/2A, 2/1A, 3/3A, 4/4A și 12/1C, împreună cu anexele aferente, pe care le puteți accesa pe pagina GAL Valea Muntelui, la secțiunea Măsuri GAL: www.galvaleamuntelui.ro

La sediul GAL Valea Muntelui este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Denumire document Data publicării  
Apel de selectie Masura 1 2A nr 1 din 2024 18.06.2024
Apel de selectie Masura 2 1A nr 1 din 2024 18.06.2024
Apel de selectie Masura 3 3A  nr 1 din 2024 18.06.2024
Apel de selectie Masura 4 4A nr 1 din 2024 18.06.2024
Apel de selectie Masura 12 1C nr 1 din 2024 18.06.2024
Apel simplificat lansare masurile 1 2 3 4 12 18.06.2024
Avizare anunturi M1, 2, 3, 4, 12 VM 18.06.2024
Validare apeluri iunie VM 18.06.2024