Teritoriul acoperit de SDL

Teritoriul deservit de Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui este localizat în zona de Nord-Vest a județului Bacău și face parte din Regiunea Nord-Est a României, Moldova, cum e cunoscută din denumirea istorică a regiunilor vechi ce formează astăzi România.

Componența GAL-ului este dată de teritoriul a 8 localități, situate pe parcursul bazinului râului Trotuș. Localitățile componente reprezintă 7 comune, respectiv Agăș, Asău, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeș-Făget, Palanca, Poduri și orașul Dărmănești. În vecinătatea de Nord a teritoriul GAL este județul Neamț, în cea de Vest județul Harghita și Covasna, iar în apropiata vecinătate de Sud și Est, sunt județele Vrancea și Vaslui.