Membrii GAL

 

Componenta Parteneriatului GAL Valea Muntelui 2014-2020

  PARTENERI

Numar 

Public

Societate Civilă

Privat

Rural

Urban

PUBLICI

Primării

8

8

-

-

7

1

Ocol Silvic

1

1

-

-

1

-

Judetul Bacau-CJ

1

1

-

-

-

-

 SOCIETATE CIVILĂ

ONG-uri -Societate Civilă

11

-

11

-

8

3

Parohii - Societate Civilă

2

-

2

-

2

-

 

PRIVATI

 

Societăți Comerciale

13

-

-

13

11

2

Cabinete Medicale

2

-

-

2

1

1

Intreprindere Individuală

2

-

-

2

2

-

TOTAL:

40

10

13

17

32

7

PROCENTE %

100

25,00 %

32,50 %

42,50%

80,00%

17,50 %

  75,00%  

Componența parteneriatului

Parteneriatul GAL VALEA MUNTLEUI s-a format printr-o asociere a sectoarelor publice, private şi societăţii civile.

Astfel, parteneriatul este format din  10 perteneri publici, o autoritate publica centrala, 7 comune şi un oraş prin autorităţile publice locale, o regie publică locală - ocol silvic, 11 ONG-uri, 2 Parohii şi 17 membri din mediul economic, respectiv 13 societăţi comerciale, 2 Cabinete Medicale Individuale, dintre care unul veterinar, o  Intreprindere Individuala și o Întreprindere Familială, însumând un număr de 40 de membri.

Parteneri publici reprezintă 25,00% din totalul partenerilor: 10 perteneri publici, o autoritate publica centrala, Judetul Bacau, 7 comune, respectiv Agăș, Asău, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeș-Făget, Palanca, Poduri, orașul Dărmănești şi Regia Publică Locală – Ocolul silvic Ghimeş–Făget R.A..

Partenerii publici sunt mereu pregătiţi să desfăşoare acţiuni concrete cu efect direct şi imediat, astfel încât să se poată evidenţia în faţa cetăţenilor.

Partenerii privaţi reprezintă 42,50% din totalul partenerilor: 17 parteneri privaţi, 14 din mediul rural şi 3 din mediul urban, respectiv 12 societăţi comerciale: SC Fizz Impex SRL, SC Carapallion- Gen SRL, SC Fregata Impex SRL, SC Servmax Auto SRL, SC Silvaserv Trans SRL, SC Winmeeth SRL,  SC Yobconstruct Verinvest SRL, SC Frs Crimion SRL, SC Deli-Tod SRL, SC Gârbea V. SRL, SC Ovidiu Forest SRL, SC E.V.I. Mex Company SRL, SC ENA PROCONSTRUCT SRL 2 cabinete medicale: Pop S. Iuliana – Cabinet Medical Individual, Merluşcă G.Elena – Luiza - Cabinet Medical Veterinar Individual, două Intreprinderi Individuale: Nistoreanu-Niculaua N. Marius Neculai Intreprindere Individuală și o Intreprindere Familială: Paliștan I. Mihai Intreprindere Familială.

Societatea civilă reprezintă 32,50% din totalul partenerilor: 13 parteneri ai societăţii civile, 10 din mediul rural şi 3 din mediul urban, respectiv 11 ONG-uri, 5 culturale şi 6 ale crescătorilor de animale: Asociaţia Fabricat în Şcoala Mea, Asociaţia O Şansă Şcolii, Asociaţia Muguraşii Agăşeni, Asociaţia Socio-Culturală Dofteana, Asociatia Copiilor Ceangai Fara Frontiere, Asociaţia crescătorilor de bovine şi ovine Plopu, Păgubeni, Joseni, Asociaţia Crescătorilor de animale Valea Asăului, Asociaţia crescătorilor de animale din zona montană Brusturoasa, Asociaţia crescătorilor de animale Valea Muntelui, Asociaţia crescătorilor de animale Ghimeş, Asociația crescătorilor de bovine și ovine Lapoș şi 2 parohii: Parohia Ortodoxă Brusturoasa şi Parohia Ortodoxă Camenca.

 

Nr. crt

Denumire partener

Localitate

1.      

JUDETUL BACAU

Municipiul Bacau

2.      

COMUNA  AGĂŞ

Comuna Agăş

3.      

COMUNA  ASĂU

Comuna Asău

4.      

COMUNA BRUSTUROASA

Comuna Brusturoasa

5.      

ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI

Oraşul Dărmăneşti

6.      

COMUNA DOFTEANA

Comuna Dofteana

7.      

COMUNA GHIMEŞ-FĂGET

Comuna Ghimeş-Făget

8.      

COMUNA PALANCA 

Comuna Palanca

9.      

COMUNA  PODURI

Comuna Poduri

10.   

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ-OCOLUL SILVIC GHIMEŞ-FĂGET R.A

Comuna Ghimeş-Făget

11.   

NISTOREANU-NICULAUA N. MARIUS NECULAI INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Comuna Poduri

12.   

S.C. FIZZ IMPEX S.R.L.

Comuna Dofteana

13.   

S.C. CARAPALLION- GEN  S.R.L.

Comuna Dofteana

14.   

S.C. FREGATA IMPEX S.R.L.

Oraşul Dărmăneşti

15.   

S.C. SERV-MAX AUTO S.R.L

Comuna Palanca

16.   

PALIȘTAN I. MIHAI INTREPRINDERE FAMILIALĂ

Comuna Palanca

17.   

S.C .SILVASERV TRANS S.R.L.

Comuna Agăş

18.   

S.C. WINMEETH S.R.L

Oraşul Dărmăneşti

19.   

SC ENA PROCONSTRUCT SRL

Comuna Poduri

20.   

SC YOBCONSTRUCT VERINVEST SRL

Comuna Dofteana

21.   

S.C. FRS CRIMION S.R.L.

Comuna Dofteana

22.   

S.C. DELI-TOD S.R.L.

Comuna Brusturoasa

23.   

S.C. GÂRBEA V. S.R.L.

Comuna Ghimeş-Făget

24.   

S.C. OVIDIU FOREST S.R.L.

Comuna Asău

25.   

S.C. E.V.I. MEX COMPANY S.R.L.

Comuna Palanca

26.   

 POP S. IULIANA –CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

Oraşul Dărmăneşti

27.   

MERLUŞCĂ G.ELENA-LUIZA-CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL

Comuna Brusturoasa

28.   

ASOCIAŢIA „FABRICAT ÎN ŞCOALA MEA”

Comuna Agăş

29.   

ASOCIAŢIACRESCĂTORILOR DE BOVINE ŞI OVINE PLOPU, PĂGUBENI, JOSENI

Oraşul Dărmăneşti

30.   

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE VALEA ASĂULUI

 Comuna Asău

31.   

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALEDIN ZONA MONTANĂ BRUSTUROASA

Comuna Brusturoasa

32.   

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE“VALEA MUNTELUI”

Comuna Agăş

33.   

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE“GHIMEŞ”

Comuna Ghimeş-Făget

34.   

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE ŞI OVINE LAPOŞ

Oraşul Dărmăneşti

35.   

ASOCIAŢIA    “O ŞANSĂ ŞCOLII”

Oraşul Dărmăneşti

36.   

ASOCIAŢIA MUGURAŞII AGĂSENI

Comuna Agăş

37.   

ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ DOFTEANA

Comuna Dofteana

38.   

ASOCIATIA COPIILOR CEANGAI FARA FRONTIERE

Comuna Ghimeş-Făget

39.   

PAROHIA ORTODOXĂ BRUSTUROASA

Comuna Brusturoasa

40.   

PAROHIA ORTODOXĂ CAMENCA

Comuna Brusturoasa