Consiliul Director

Atribuţiile Consiliului Director sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui.

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI

  1. Ifrim Sergiu Nicolae - Preşedinte;
  2. Elena-Luiza Merluşcă - Vicepreşedinte;
  3. Theodor Stanciu - Vicepreşedinte;
  4. Răzvan Ţuglea - Secretar;
  5. Iuliana Pop - Membru;
  6. Cristian Ferăstrăuaru - Membru;
  7. Gârbea Csaba Andraş - Membru;
  8. Claudiu Maxim- Constantin - Membru.
  9. Cozma Nicolae - Membru;