Adunarea generală

 

Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.

Competenţele Adunării Generale sunt:

  • Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL;
  • Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
  • Alegerea şi revocarea membrilor Comitetului de selecţie;
  • Alegerea şi revocarea cenzorului.

 

Documentele de functionare GAL Valea Muntelui: