Măsura 3/3A

Valoarea adăugată a măsurii

Cu toate că schema de calitate impune îndeplinirea unor pași premergători de organizare a exploatațiilor, premisa aplicațiilor pe aceste metode este extrem de utilă. Ca beneficiu pe termen scurt, certificarea unui produs ajută la consolidarea acestuia pe piață și completează un întreg ansamblu de funcționare, însă poate crește valoarea comercializării tocmai prin specificul său. Evidențiem astfel o primă posibilitate de obținere a valorii adăugate.

Al doilea beneficiu, indirect obținut pe termen lung, îl va avea zona unde acesta va fi făcut. Orice produs atestat ajunge să poarte cu el, să transmită mai mult decât calități sau specificitate, ajunge să reprezinte o zonă, să o promoveze și să-i dea notorietate. În acest fel se generează valoare adăugată și teritoriului.    

Obiectiv specific al măsurii:

Consolidarea mărcilor locale și a formelor de cooperare prin susținerea costurilor de atestare pe scheme de calitate naționale pentru minim 3 exploatații.

Măsura contribuie la prioritățile:

  • (P3) Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură,
  • (P2) Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor      

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) c din Reg. (EU) 1303/2013 și își găsește încadrarea la Art. 16(4) din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de 3.000 euro/an/exploatație.

Rata maximă a sprijinului este de 100%.

 

Denumire document Data publicare  
 Ghidul Solicitantului pentru Masura 3 - versiunea-2 21.06.2020
 Anexa 1 - Cerere finantare 21.06.2020
 Anexa 2 - Model Plan actiuni 21.06.2020
 Anexa 4 - Fisa masurii M3-3A 21.06.2020
 Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene 21.06.2020
 Model Contract de finantare 21.06.2020
 Acte normative utile 21.06.2020
Anexa 7 - MODEL DECLARATIE RAPORTARE GAL 21.06.2020
 Declaratie privind prelucrarea  datelor cu caracter personal 21.06.2020
Anexa 9 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL 21.06.2020

Descarcă arhiva ver. 1