Măsura 2/1A

Cooperare pentru dezvoltarea și promovarea lanțurilor scurte și a piețelor locale

Valoarea adăugată a măsurii

Organizarea activității unei cooperări între entitățile implicate în sectorul agricol, agroalimentar, forestier aduce un plus de valoare la nivelul teritoriului prin însuși conceptul său inovator. Integrarea unei astfel de entități în planificarea și realizarea unui lanț scurt de aprovizionare, va crea valoare adăugată materiei prime existente prin valorificarea superioară și eficență economică, dar și prin folosirea de procese sau tehnologii de eficență economică.


Obiectiv specific al măsurii:

Acordarea de sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale

Măsura contribuie la prioritățile:

(P1) Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.

(P3) Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.

 

Măsura corespunde obiectivelor Art. 35 alin 2, lit d din Reg (UE) nr. 1305/2013.

Sume aplicabile și rata sprijinului


Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.2 ș. 4.2a), atunci costurile sunt acoperite din sub-măsura M2/1A în conformitate cu rata de bază a ajutorului de 50%, conform Anexei II la Regulamentul UE 1305/2013 și cu sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4.
Parteneriatele pot beneficia de majorarea intensității sprijinului public pentru investiții/ acțiuni/operațiuni eligibile prin alte submăsuri PNDR, cu respectarea Anexei II la Regulamentul UE 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului – conform Ghidului Solicitantului.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 10% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.
Intensitatea ajutorului este de 100%.

 

Denumire document Data publicării  
Ghidul Solicitantului M 2 iunie 2024 17.06.2024
Anexa 1 - Cerere de finantare M2 1A 17.06.2024
Anexa 2 - Contract de finantare 17.06.2024
Anexa 3 Fisa Masurii 2 1A 17.06.2024
Anexa 4 - Acte normative utile 17.06.2024
Anexa 5 - Model plan marketing 17.06.2024
Anexa 6 - Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat 17.06.2024
Anexa 7 - Studiu de fezabilitate si anexele aferente 17.06.2024
Anexa 8 - Anexa 1 lista prevazuta la art. 38 din tratatul de functionare a UE 17.06.2024
Anexa 9 - aferenta STP din cadrul national de legislativ de implementare 17.06.2024
Anexa 10 - Lista localitati HNV 17.06.2024
Anexa 11 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 17.06.2024
Anexa 12 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL 17.06.2024
MODEL DECLARATIE RAPORTARE GAL 17.06.2024
GE1.2 L Fisa de verificare generala a proiectului 17.06.2024

Descarcă arhiva - ver 2

Descarcă arhiva - ver 1