Măsura 10/6B

Valoarea adăugată a măsurii

Atenția acordată unei astfel de operațiuni este în totalitate nouă la nivelul teritoriului. Până la acest moment nu au existat operațiuni dedicate unei minorități, prin care acestea să-și poată organiza activități de identificare clară a tradițiilor ce le definesc și care le întăresc sentimentul de a reprezenta etnia din care fac parte.

Prin realizarea unei măsuri dedicate minorităților, va exista posibilitatea concentrării atenției populației majoritare asupra rezultatelor atinse de activitatea minoritară, dar și generarea sentimentului de importanță și apartenență locală pentru minoritățile implicate, contribuind direct la implementarea conceptului de incluziune.

Specificul zonei poate fi astfel mai bine evidențiat și va ajuta totodată la întărirea aspectului de diversitate  culturală locală.         

Obiectiv specific al măsurii:

Promovarea incluziunii populației minoritare prin sprijinirea a minim o operațiune de valorificare a tradițiilor culturale specifice minorităților existente. 

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013 însă nu are încadrarea în Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de 19.199,71 euro

Rata sprijinului este de:

  • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

 

Denumire document Data publicare  
Ghidul solicitantului pentru masura 10/6b - versiunea 2 21.09.2018
Anexa 1.1 - Cerere de finantare investitii in activitati culturale 21.09.2018
Anexa 1.2 - Cerere de finantare studii 21.09.2018
Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 21.09.2018
Anexa 3 - Recomandari analiza cost-beneficiu 21.09.2018
Anexa 4 - Memoriul justificativ 21.09.2018
Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL 21.09.2018
Anexa 6 - Fisa masurii 10 21.09.2018
Anexa 7.1 - Contract de finantare investitii 21.09.2018
Anexa 7.2 - Contract de finantare servicii 21.09.2018
Anexa 8 - Model hotarare de implementare a proiectului 21.09.2018
Fisa de verificare generala a proiectului M10/6B 21.09.2018
Articolul 20 - Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 21.09.2018
Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 21.09.2018

Arhiva documente - versiunea 1