GAL VALEA MUNTELUI anunță lansarea Apelului de selecție nr. 1

GAL VALEA MUNTELUI anunță lansarea

 Apelului  de selecție nr. 1, Sesiunea 1 pentru anul 2024 pentru Măsurile M1/2A” Sprijin pentru dezvoltarea şi modernizarea exploataţiilor agricole”, M2/1B ” Cooperare pentru dezvoltarea şi promovarea lanţurilor scurte şi a pieţelor locale”, M3/3A ” SCHEME DE CALITATE PENTRU PRODUSE AGRICOLE ȘI ALIMENTARE” , M 4/4A „Protejarea şi promovarea Zonei Natura 2000” și M12/1C – „Sprijin pentru formarea și informarea producătorilor agricoli și agenților economici de pe teritoriul GAL”                                          

 

Sesiunea 1/2024

Măsurile lansate prin apelul de selecție: Apel  1 pentru măsurile M1/2A, M2/1A, M3/3A, M4/4A şi M12/1C

Data lansării apelului de selecție: 1 IULIE  2024 

Data limită de primire a proiectelor: 30 IULIE 2024

 

Beneficiari eligibili:

 

Beneficiari Măsura 1/2A: Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; Cooperative(cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor

Beneficiari Măsura 2/1A: Parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup sau o organizație de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol. Fermieri; Microîntreprinderi și întreprinderi mici; Organizații neguvernamentale; Autoritati publice; Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Beneficiari Măsura 3/3A: Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice sau cooperativele agricole și societățile cooperative agricole, grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor

Beneficiari Măsura 4/4A: Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe si de acțiuni de informare

Beneficiari Măsura 12/1C: Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe si de acțiuni de informare; entități publice sau private care au in obiectul lor de activitate informare/activități demonstrative sau diseminare

 

Fondurile disponibile pentru această sesiune

 

Alocarea financiară pentru M1/2A este de: 39.451,00 Euro

Alocarea financiară pentru M2/1A este de: 10.000,00 Euro

Alocarea financiară pentru M3/3A este de: 9.000,00 Euro

Alocarea financiară pentru M4/4A este de: 7.304,85 Euro

Alocarea financiară pentru M12/1C este de: 7.000,00 Euro

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

 

M1/2A este de: 39.415,00 euro/proiect

M2/1A este de: 10.000,00 Euro/proiect

M3/3A este de: 3.000,00 euro/proiect respectiv 1.000 euro/an maxim 3 ani per proiect  

M4/4A este de: 7.304,85 Euro/proiect

M12/1C este de: 7.000,00 euro/proiect

 

!!!! Atenție! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) va fi data de 31.12.2025

 

Locul depunerii proiectelor:

Sediul GAL Valea Muntelui: sat Straja, nr 241, comuna Asău, județul Bacău;

Program de lucru cu publicul (pentru depunere): 08:30 – 17:00 de luni până vineri.

 

Date de contact pentru informații suplimentare

Program: luni-vineri în intervalul orar 08:30- 17:00

Adresă sediu: Comuna Asău, Sat Straja, Nr.241, Județ Bacău

Tel/fax: 0234 382 091

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.galvaleamuntelui.ro

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului elaborate de GAL pentru măsurile 1/2A, 2/1A, 3/3A, 4/4A și 12/1C, împreună cu anexele aferente, pe care le puteți accesa pe pagina GAL Valea Muntelui, la secțiunea Măsuri GAL: www.galvaleamuntelui.ro

La sediul GAL Valea Muntelui este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Denumire document Data publicării  
Apel de selectie Masura 1 2A nr 1 din 2024 18.06.2024
Apel de selectie Masura 2 1A nr 1 din 2024 18.06.2024
Apel de selectie Masura 3 3A  nr 1 din 2024 18.06.2024
Apel de selectie Masura 4 4A nr 1 din 2024 18.06.2024
Apel de selectie Masura 12 1C nr 1 din 2024 18.06.2024
Apel simplificat lansare masurile 1 2 3 4 12 18.06.2024
Avizare anunturi M1, 2, 3, 4, 12 VM 18.06.2024
Validare apeluri iunie VM 18.06.2024

 

GAL VALEA MUNTELUI anunță lansarea apelului de selecție nr. 2, Sesiunea 1 pentru anul 2023 pentru Măsura M8/6B ”Investiţii în infrastructură şi servicii publice”

Sesiunea 1/2023

Măsurile lansate prin apelul de selecție: M8/6B

 

Data lansării apelului de selecție: 13 SEPTEMBRIE 2023

Data limită de primire a proiectelor: 12 OCTOMBRIE 2023 , ora 17:30

 

Beneficiari eligibili:

Beneficiari Măsura 8/6B: UAT-uri și ADI-uri

Fondurile disponibile pentru această sesiune

Alocarea financiară pentru M8/6B este de: 70.967,92 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

M8/6B este de: 70.967,92 Euro/proiect

Locul depunerii proiectelor:

 

Sediul GAL Valea Muntelui: sat Straja, nr 241, comuna Asău, județul Bacău

Program de lucru cu publicul (pentru depunere): 09:00 – 17:30 de luni până vineri

 

Date de contact pentru informații suplimentare

Program: luni-vineri în intervalul orar 09:00- 17:30

Adresă sediu: Comuna Asău, Sat Straja, Nr.241, Județ Bacău

Tel/fax: 0234 382 091

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.galvaleamuntelui.ro

 

!!! Termenul maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăţi) la data de  31.12.2025  (cu respectarea instrucțiunilor de plată - anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).Pentru proiectele ce se supun ajutorului de minimis semnarea contractelor se va face pana la maxim 31.12.2023.

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsurA M8/6B, împreună cu anexele aferente, pe care le puteți accesa pe pagina GAL Valea Muntelui, la secțiunea Măsuri GAL: www.galvaleamuntelui.ro

La sediul GAL Valea Muntelui este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Denumire document Data publicării  
Apel simplificat M8 01.09.2023
Apel de selectie detaliat masura 8/6B nr 2 din 2023 01.09.2023
Aviz apel M7, M8 01.09.2023

GAL VALEA MUNTELUI anunță lansarea apelului de selecție nr. 1, Sesiunea 1 pentru anul 2023 pentru Măsurile M7/6A „DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR NEAGRICOLE EXISTENTE” și M8/6B ”Investiţii în infrastructură şi servicii publice”

Sesiunea 1/2023

Măsurile lansate prin apelul de selecție: M7/6A și M8/6B

 

Data lansării apelului de selecție: 9 MAI 2023

Data limită de primire a proiectelor: 9 IUNIE 2023 , ora 17:30

 

Beneficiari eligibili:

Beneficiari Măsura 7/6A: Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL, ONG-uri autorizate pentru activitatea economică

Beneficiari Măsura 8/6B: UAT-uri și ADI-uri

 

Fondurile disponibile pentru această sesiune

Alocarea financiară pentru M7/6A este de: 116.700,79 Euro

Alocarea financiară pentru M8/6B este de: 200.556,00 Euro

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

M7/6A este de: 116.700,79 Euro/proiect

M8/6B este de: 200.000 Euro/proiect

 

Locul depunerii proiectelor:

Sediul GAL Valea Muntelui: sat Straja, nr 241, comuna Asău, județul Bacău

Program de lucru cu publicul (pentru depunere): 09:00 – 17:30 de luni până vineri

 

Date de contact pentru informații suplimentare

Program: luni-vineri în intervalul orar 09:00- 17:30

Adresă sediu: Comuna Asău, Sat Straja, Nr.241, Județ Bacău

Tel/fax: 0234 382 091

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.galvaleamuntelui.ro

 

!!! Termenul maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăţi) la data de  31.12.2025  (cu respectarea instrucțiunilor de plată - anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).Pentru proiectele ce se supun ajutorului de minimis semnarea contractelor se va face pana la maxim 31.12.2023.

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsurile M7/6A și M8/6B, împreună cu anexele aferente, pe care le puteți accesa pe pagina GAL Valea Muntelui, la secțiunea Măsuri GAL: www.galvaleamuntelui.ro

La sediul GAL Valea Muntelui este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Denumire document Data publicării  
Apel simplificat masurile 7, 8 27.04.2023
Apel de selectie detaliat masura 7/6A nr 1 din 2023 27.04.2023
Apel de selectie detaliat masura 8/6B nr 1 din 2023 27.04.2023
Aviz apel M7, M8 27.04.2023

 

GAL VALEA MUNTELUI anunță lansarea apelului de selecție nr. 2, Sesiunea 1 pentru anul 2022 pentru MĂSURA M 6/6A - „Înființarea de noi activități neagricole” – finanțare EURI

Apel 2 - Sesiunea 1/2022

Măsurile lansate prin apelul de selecție: M6/6A

 

Data lansării apelului de selecție: 17 NOIEMBRIE  2022

Data limită de primire a proiectelor: 16 DECEMBRIE 2022, ora 17:30

Beneficiari eligibili:

Beneficiari Măsura 6/6A: Micro-întreprinderi și întreprinderi mici (start-up si existente)

 

Fondurile disponibile pentru această sesiune

Alocarea financiară EURI  pentru M6/6A este de: 50.000,00 Euro

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

M6/6A este de: 50.000,00 Euro/proiect

 

Locul depunerii proiectelor:

Sediul GAL Valea Muntelui: sat Straja, nr 241, comuna Asău, județul Bacău

Program de lucru cu publicul (pentru depunere): 09:00 – 17:30 de luni până vineri

 

Date de contact pentru informații suplimentare

Program: luni-vineri în intervalul orar 09:00- 17:30

Adresă sediu: Comuna Asău, Sat Straja, Nr.241, Județ Bacău

Tel/fax: 0234 382 091

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.galvaleamuntelui.ro

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului elaborate de GAL pentru măsurile M6/6A și M7/6A, împreună cu anexele aferente, pe care le puteți accesa pe pagina GAL Valea Muntelui, la secțiunea Măsuri GAL: www.galvaleamuntelui.ro

La sediul GAL Valea Muntelui este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

 

Denumire document Data publicării  
Apel simplificat toate măsura 6 07.11.2022
Apel de selectie detaliat masura 6 07.11.2022
Aviz apel m6 07.11.2022