Membrii GAL

 

Componenta Parteneriatului GAL Valea Muntelui 2014-2020

  PARTENERI

Numar 

Public

Societate Civilă

Privat

Rural

Urban

PUBLICI

Primării

8

8

-

-

7

1

Ocol Silvic

1

1

-

-

1

-

 SOCIETATE CIVILĂ

ONG-uri -Societate Civilă

11

-

11

-

8

3

Parohii - Societate Civilă

2

-

2

-

2

-

 

PRIVATI

 

Societăți Comerciale

12

-

-

12

10

2

Cabinete Medicale

2

-

-

2

1

1

Intreprindere Individuală

3

-

-

3

3

-

TOTAL:

39

9

13

17

32

7

PROCENTE %

100

23,08 %

33,33 %

43,59%

82,06%

17,95 %

  76,92%  

Componența parteneriatului

Parteneriatul GAL VALEA MUNTLEUI s-a format printr-o asociere a sectoarelor publice, private şi societăţii civile.

Astfel, parteneriatul este format din 7 comune şi un oraş prin autorităţile publice locale, o regie publică locală - ocol silvic, 11 ONG-uri, 2 Parohii şi 17 membri din mediul economic, respectiv 12 societăţi comerciale, 2 Cabinete Medicale Individuale, dintre care unul veterinar, două  Intreprinderi Individuale și o Întreprindere Familială însumând un număr de 39 de membri.

Parteneri publici reprezintă 23,08% din totalul partenerilor: 7 comune, respectiv Agăș, Asău, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeș-Făget, Palanca, Poduri, orașul Dărmănești şi Regia Publică Locală – Ocolul silvic Ghimeş–Făget R.A..

Partenerii publici sunt mereu pregătiţi să desfăşoare acţiuni concrete cu efect direct şi imediat, astfel încât să se poată evidenţia în faţa cetăţenilor.

Partenerii privaţi reprezintă 43,59% din totalul partenerilor: 17 parteneri privaţi,14 din mediul rural şi 3 din mediul urban, respectiv 12 societăţi comerciale: Sc Fizz Impex Srl, Sc Carapallion- Gen Srl, Sc Fregata Impex Srl, Sc Servmax Auto Srl, , Sc Silvaserv Trans Srl, Sc Winmeeth Srl, , Sc Han Srl, Sc Frs Crimion Srl, Sc Deli-Tod Srl, Sc Gârbea V.Srl, Sc Ovidiu Forest Srl, Sc E.V.I. Mex Company Srl, 2 cabinete medicale: Pop S. Iuliana – Cabinet Medical Individual, Merluşcă G.Elena – Luiza - Cabinet Medical Veterinar Individual, două Intreprinderi Individuale: Nistoreanu-Niculaua N. Marius Neculai Intreprindere Individuală și LERU ALINA ELENA I.I. și o Intreprindere Familială: PALIȘTAN I. MIHAI INTREPRINDERE FAMILIALĂ.

Societatea civilă reprezintă 33,33% din totalul partenerilor: 13 parteneri ai societăţii civile, 10 din mediul rural şi 3 din mediul urban, respectiv 11 ONG-uri, 5 culturale şi 6 ale crescătorilor de animale: Asociaţia Fabricat în Şcoala Mea, , Asociaţia O Şansă Şcolii, Asociaţia Muguraşii Agăşeni, Asociaţia Socio-Culturală Dofteana, Asociaţia pentru educaţie şi dezvoltare rurală Ioana Radu Rosetti, Asociaţia crescătorilor de bovine şi ovine Plopu, Păgubeni, Joseni, Asociaţia Crescătorilor de animale Valea Asăului, Asociaţia crescătorilor de animale din zona montană Brusturoasa, Asociaţia crescătorilor de animale Valea Muntelui, Asociaţia crescătorilor de animale Ghimeş, Asociația crescătorilor de bovine și ovine Lapoș şi 2 parohii: Parohia Ortodoxă Brusturoasa şi Parohia Ortodoxă Camenca.

 

 

Nr.

Crt

Denumire partener

Localitate

1.       

COMUNA  AGĂŞ

Comuna Agăş

2.       

COMUNA  ASĂU

Comuna Asău

3.       

COMUNA BRUSTUROASA

Comuna Brusturoasa

4.       

ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI

Oraşul Dărmăneşti

5.       

COMUNA DOFTEANA

Comuna Dofteana

6.       

COMUNA GHIMEŞ-FĂGET

Comuna Ghimeş-Făget

7.       

COMUNA PALANCA 

Comuna Palanca

8.       

COMUNA  PODURI

Comuna Poduri

9.       

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ-OCOLUL SILVIC GHIMEŞ-FĂGET R.A

Comuna Ghimeş-Făget

10.   

NISTOREANU-NICULAUA N. MARIUS NECULAI INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Comuna Poduri

11.   

S.C. FIZZ IMPEX S.R.L.

Comuna Dofteana

12.   

S.C. CARAPALLION- GEN  S.R.L.

Comuna Dofteana

13.   

S.C. FREGATA IMPEX S.R.L.

Oraşul Dărmăneşti

14.   

S.C. SERV-MAX AUTO S.R.L

Comuna Palanca

15.   

PALIȘTAN I. MIHAI INTREPRINDERE FAMILIALĂ

Comuna Palanca

16.   

S.C .SILVASERV TRANS S.R.L.

Comuna Agăş

17.   

S.C. WINMEETH S.R.L

Oraşul Dărmăneşti

18.   

LERU ALINA ELENA I.I.

Comuna Poduri

19.   

S.C. HAN S.R.L.

Comuna Dofteana

20.   

S.C. FRS CRIMION S.R.L.

Comuna Dofteana

21.   

S.C. DELI-TOD S.R.L.

Comuna Brusturoasa

22.   

S.C. GÂRBEA V. S.R.L.

Comuna Ghimeş-Făget

23.   

S.C. OVIDIU FOREST S.R.L.

Comuna Asău

24.   

S.C. E.V.I. MEX COMPANY S.R.L.

Comuna Palanca

25.   

 POP S. IULIANA –CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

Oraşul Dărmăneşti

26.   

MERLUŞCĂ G.ELENA-LUIZA-CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL

Comuna Brusturoasa

27.   

ASOCIAŢIA „FABRICAT ÎN ŞCOALA MEA”

Comuna Agăş

28.   

ASOCIAŢIACRESCĂTORILOR DE BOVINE ŞI OVINE PLOPU, PĂGUBENI, JOSENI

Oraşul Dărmăneşti

29.   

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE VALEA ASĂULUI

 Comuna Asău

30.   

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALEDIN ZONA MONTANĂ BRUSTUROASA

Comuna Brusturoasa

31.   

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE“VALEA MUNTELUI”

Comuna Agăş

32.   

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE“GHIMEŞ”

Comuna Ghimeş-Făget

33.   

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE ŞI OVINE LAPOŞ

Oraşul Dărmăneşti

34.   

ASOCIAŢIA    “O ŞANSĂ ŞCOLII”

Oraşul Dărmăneşti

35.   

ASOCIAŢIA MUGURAŞII AGĂSENI

Comuna Agăş

36.   

ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ DOFTEANA

Comuna Dofteana

37.   

ASOCIAŢIAPENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ “IOANA RADU ROSETTI”

Comuna Brusturoasa

38.   

PAROHIA ORTODOXĂ BRUSTUROASA

Comuna Brusturoasa

39.   

PAROHIA ORTODOXĂ CAMENCA

Comuna Brusturoasa