Consiliul Director

Atribuţiile Consiliului Director sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui.

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI

  • Claudiu Maxim-Constantin - Preşedinte;
  • Marius-Neculai Nistoreanu-Niculaua - Vicepreşedinte;
  • Elena-Luiza Merluşcă - Vicepreşedinte;
  • Theodor Stanciu - Secretar;
  • Constantin Adrian Ţuglea - Membru;
  • Iuliana Pop - Membru;
  • Mihaela Ferăstrăuaru - Membru;
  • Gârbea Csaba Andraş - Membru;
  • Mihai Dincă - Membru.