Măsura 5/4A

Valoarea adăugată a măsurii

Investițiile în aceste tipuri de infrastructură nu reprezintă o noutate la nivelul zonei. Ele constituie mai mult o necesitate și au creat un grad puternic de conștientizare a pericolelor neadaptării infrastructurii pentru a putea preveni și proteja infrastructura de acces în fața inundațiilor.

Totuși realizarea unui astfel de obiectiv, contribuie direct la îmbunătățirea calității mediului, asigurând buna gestionare a terenurilor suprafețelor agricole și forestiere din raza albiilor cursurilor de apă vizate.

În vederea obținerii unor beneficii vizuale dar și economice pentru zonă vor fi avantajate operațiunile inovatoare care integrează în soluția tehnică utilizarea de materie primă locală disponibilă, cât și îmbinarea unor elemente de arhitectură specifică infrastructurii publice locale (ex.: ziduri de piatră de râu, placare cu piatră de râu, etc.).  

Obiectiv specific al măsurii:

Construirea, refacerea și modernizarea a minim două obiective de infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor, în vederea asigurării și protejării accesului către suprafețele agricole și forestiere.

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013 și își găsește încadrarea la Art. 20 din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de 120.000 euro.

Rata maximă a sprijinului este de 100%.

 

 Ghidul solicitantului masara M5/4a versiunea 2
 Anexa 1 - Cererea de finantare M5/4a
 Anexa 2 - Studiul de fezabilitate
 Anexa 3 - Recomandari analiza cost-beneficiu
 Anexa 4 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL
 Anexa 5 - Fisa masurii
 Anexa 6 - Contract de finantare
 Anexa 7 - Model hotarare consiliu local privind implementare proiect
 Fisa evaluare masura 5

Arhiva documente versiunea 1