Măsura 4/4A

Valoarea adăugată a măsurii

Existența ariilor protejate Natura 2000 reprezintă un atu pentru întreaga zonă. Din păcate importanța acestor situri este foarte puțin cunoscută, în principal datorită lipsei de informare asupra accesului către ele și a evidențierii elementelor valoroase ce alcătuiesc biodiversitatea în ansamblu.

Operațiunile eligibile în cadrul acestui sprijin, vor realiza activități ce nu există în niciuna dintre arii și poate fi privită ca un prim pas în abordarea unei inițiative inovative de conștientizare a valorii patrimoniului de mediu.

Măsura va genera vizibilitate ariei, oferind totodată un grad mărit de atractivitate și accesibilitate, dar și premisa identificării unor alte surse naționale de finanțare care să ajute în viitor la creșterea valorii de utilitate publică.

Obiectiv specific al măsurii:

Promovarea patrimoniului din minim un sit Natura 2000 prin elemente de informare și accesibilizare, în vederea conștientizării valorii de mediu a acestuia.

Măsura contribuie la prioritățile:

  • P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură

Sume aplicabile și rata sprijinului

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013 și își găsește încadrarea la Art. 17(4) din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.

Valoarea maximă a sprijinului este de 7.304,85 euro.

Rata maximă a sprijinului este de 100%.

 

Denumire document Data publicare  
Ghidul Solicitantului M4 14.08.2020
Anexa 1 - Cerere de finantare servicii 14.08.2020
Anexa 2 - Fisa masurii 4 14.08.2020
Anexa 3 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL 14.08.2020
Anexa 4 - Contract de finantare proiecte de servicii 14.08.2020
Anexa 5 - Nota de indrumare proiecte de servicii 14.08.2020
Anexa 6 - Raport intermediar sau final de activitate 14.08.2020
Anexa 7 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 14.08.2020
Anexa 8 - Model declaratie raportare GAL 14.08.2020

Arhiva fisa masurii m4