Măsura 1/1A

Valoarea adăugată a măsurii

Scopul măsurii va fi ca minim o formă asociativă să se înființeze, organizeze și să-și dezvolte un plan de marketing pentru a putea realiza și comercializa produse sub o singură marcă, plan ce va fi diseminat în teritoriu.

Prin sprijinirea costurilor de funcționare a unei forme de cooperare între entitățile ce operează în sectoarele agricol, alimentar și forestier se va oferi exemplul de eficiență în organizare. Ca prime beneficii, pot fi identificate: folosirea utilajelor în comun, reducerea costurilor de achiziții de furaje prin negocierea cantităților comune, posibilitatea susținerii unor specialiști la cost/producător redus, accesarea unor finanțări naționale pe domeniul de interes etc.

O astfel de formă nu există în teritoriul GAL, însă prin susținerea înființării și organizarea ei va exista un exemplu multiplicator de gestionare eficientă a costurilor și planificare a identității, cu efect asupra valorificării superioare a materiei prime existente.

Obiectiv specific al măsurii:

Sprijinirea constituirii a minim o formă asociativă de cooperare, între operatori din sectoarele agricol, alimentar și forestier în vederea dezvoltării unei mărci locale de produse.

Măsura contribuie la prioritățile:

  • (P1) Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.
  • (P2) Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.
  • (P3) Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.

Sume aplicabile și rata sprijinului

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv conform Art. 67 (1) a în limitele:

Valoarea maximă a sprijinului este de 40.000 euro.

Rata sprijinului este de*:

  • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. 

*) Măsura nu face obiectul Anexei II la Reg. (EU) 1305/2013.

 

 Ghidul solicitantului masura M1/1a
 Anexa 1 - Cererea de finantare M1 
 Actualizare cerere de finantare Masura M1-1A din 31.07.2017
 Anexa 2 - Acord de cooperare pentru constituire parteneriat M1
 Anexa 3 - Model plan marketing M1/1a
 Anexa 4 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL
 Anexa 5 - Fisa masurii M1
 Anexa 6 - Model contract de finantare 16.4 si 16.4a
 Anexa 7 - Anexa 1 la lista prevazuta la art. 38 din Tratatul de functionare a UE
 Anexa 8 - Aferenta STP din cadrul national de legislativ de implementare
 Anexa 9 - Lista localitati HNV
 Anexa 7 - Acte normative utile 16.4 și 16.4a
 Fisa evaluare generala M1/1a