Apeluri de selecție - sesiunea curentă

GAL VALEA MUNTELUI anunţă lansarea Apelului  de selecţie nr. 1, Sesiunea 1 pentru anul 2019 pentru  Măsura 2/1B „Cooperare pentru dezvoltarea si promovarea lanturilor scurte si a pietelor locale” si Masura 5/4A “Infrastructura de prevenire si protectie importiva inundatiilor” si lansarea Apelului de selectie nr 1, Sesiunea 2/2019 pentru Măsura 1/2A „Sprijin pentru dezvoltarea şi modernizarea exploataţiilor agricole”

 

Sesiunea 1/2019

Măsurile lansate prin apelul de selecţie: M2/1B, M5/4A

Sesiunea 2/2019

Măsura lansata prin apel: M1/2A

 

Data lansării apelului de selecţie: 19 IUNIE 2019       

Data limită de primire a proiectelor pentru M1/2A: 28 IUNIE 2019, ora 16:00

Data limită de primire a proiectelor pentru M2/1B si M5/4A: 19 IULIE, ora 16:00

 

Beneficiari eligibili:

Beneficiari Măsura 1/2A: Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice sau cooperativele agricole și societățile cooperative agricole, grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor

Beneficiari Măsura 2/1B: Grupurile Operaţionale (GO) constituite din minim un partener din categoriile de mai jos şi cel puţin un fermier/un grup de producători/o cooperativă sau un silvicultor/un composesorat/o obşte de moşneni/ o obşte răzeşească, în funcţie de tema proiectului: Partener cu domeniul de activitate –cercetare si/sau Partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar sau silvic.

Beneficiari  Măsura 5/4A: UAT-uri ( Comunele și Orașele din teritoriul GAL);  Asociații de Dezvoltare Intercomunitară formate din localitățile din teritoriul GAL

 

Fondurile disponibile pentru această sesiune

Alocarea financiară pentru M1/2A este de: 200.000 Euro

Alocarea financiară pentru M2/1B este de: 200.000 Euro

Alocarea financiară pentru M5/4A este de: 50.442 Euro

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

M 1/2A: 200.000 euro/proiect

M2/1B: 200.000 euro/proiect

M5/4A: 50.000 euro/proiect

 

Locul depunerii proiectelor:

Sediul GAL Valea Muntelui: sat Straja, nr 241, comuna Asău, judeţul Bacău

Program de lucru cu publicul (pentru depunere): 09:00 – 16:00 de luni până vineri

 

Date de contact pentru informaţii suplimentare

Program: luni-vineri în intervalul orar 09:00- 17:00

Adresă sediu: Comuna Asău, Sat Straja, Nr.241, Judeţ Bacău

Tel/fax: 0234 382 091

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.galvaleamuntelui.ro

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului elaborate de GAL pentru măsurile 1/2A, 2/1B si 5/4A, împreună cu anexele aferente, pe care le puteţi accesa pe pagina GAL Valea Muntelui, la secţiunea Măsuri GAL: www.galvaleamuntelui.ro

La sediul GAL Valea Muntelui este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

 

Denumire document Data publicare  
 Apel de selecție măsura 1/2a nr 1 din 2019 10.06.2019
 Apel de selecție masura 2/1b nr 1 din 2019 10.06.2019
 Apel de selecție masura 5/4a nr 1 din 2019 10.06.2019
 Apel simplificat m1, m2 și m5 avizat 10.06.2019
 Apel simplificat toate măsurile 1, 2 și 5 10.06.2019
 Formular F2 măsura 1/2a 10.06.2019
 Formular F2 măsura 2/1b 10.06.2019
 Formular F2 măsura 5/4a 10.06.2019

GAL Valea Muntelui

Zona GAL Valea Muntelui este constituită din 8 unităţi administrativ teritoriale ,7 comune şi un oraş (Agăş, Asău, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeş-Făget, Palanca Poduri şi Dărmăneşti) ,se află în partea de N-E a Romaniei(Moldova) şi în partea de N - V a judeţului Bacău, în zona montană şi de deal ,în bazinul râului Trotuş. Valea Trotuşului străbate de la NV la SE Munţii Goşmanu , Munţii Tarcău, Munţii Ciuc, Munţii Nemira care imprejmuiesc teritoriul.

Spre vest, unde se învecinează cu judeţele Harghita şi Covasna, hotarul urmăreşte în general cumpăna de ape dintre bazinul hidrografic al Trotuşului, iar spre nord, se învecinează cu judeţul Neamţ.

Marile oraşe aflate  în apropierea zonei sunt Oneşti, Bacău, din judeţul Bacău, Miercurea-Ciuc in judeţul Harghita, Sfântul Gheorghe şi Târgul Secuiesc din judeţul Covasna, Tecuci din judeţul Galaţi, Roman şi Piatra Neamţ din judeţul Neamţ.

Legăturile cu marile oraşe se realizează prin drumul judeţean  DJ 123, prin DN 12 A fiind traversată de acesta de la N-V la S-E  , prin DN 2G care străbate zona de la V la E ,drumul european E85 şi magistralele de căi ferate 501 CFR  Adjud-Oneşti-Comăneşti-Ghimeş-Siculeni care traversează zona de la S la N-V şi are o lungime de 150 de km de cale ferată electrificată pe toata distanţa şi magistrala 400.

Un important aspect al liniei 501 o reprezintă strabaterea răului Trotuş, care curge de la N-V spre S. De asemnea aceasta linie traversează pasul Ghimeş-Palanca calea ferată de legătură între Transilvania şi Moldova.

--------------

Zona GAL Valea Muntelui cu o suprafata de140.380, 57 ha (1.403,80 km²) şi  60.855 locuitori este o zona de munte, cu un cadru natural deosebit ce prezintă un imens potenţial pentru dezvoltarea durabilă a intregii zone.

Pădurile ocupă cea mai mare suprafaţă, fiind reprezentative şi alcătuite în special din păduri de conifere şi foioase.Aceasta este situată  altitudinal între 1550 - 400 m.

Clima si relieful regiunii GAL Valea Muntelui crează condiţiile dezvoltării unei vegetaţii de tip montan alcatuită din păduri, păşuni şi fâneţe şi de asemenea condiţii pentru o faună foarte diversificată, cuprinzând numeroase specii de insecte, reptile, amfibieni, păsări şi mamifere, dintre care unele sunt specii endemite, rare, periclitate, vulnerabile, ocrotite la nivel comunitar şi/sau naţional

Încă din cele mai vechi timpuri locuitorii din această zonă au avut ca principale ocupaţii agricultura, creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului, a metalelor şi unele îndeletniciri casnice prin care îşi produceau cele necesare traiului. Treptat apar şi alte îndeletniciri determinate de condiţiile şi bogăţiile naturale din această zonă cum ar fi extracţia cărbunelui şi a petrolului. Conform irformaţiilor oferite de documente, precum şi a datelor culese în urma studiilor de teren efectuate pe raza localităţilor care compun GAL Valea Muntelui au fost identificate vechi meşteşuguri tradiţionale, unele dintre ele fiind practicate şi astăzi.