Apeluri de selecție - sesiunea curentă

GAL VALEA MUNTELUI anunţă lansarea apelului  de selecţie nr. 1, Sesiunea 2 pentru anul 2018 pentru Măsura 7/6A „Dezvoltarea activităţilor neagricole existente”, Măsura 11/6B „Dezvoltarea activităţii societăţii civile”  şi a apelului de selecţie nr 1. Sesiunea 1 pentru anul 2018 pentru Măsura 8/6B „Investiţii în infrastructură şi servicii publice” şi Măsura 10/6B „Sprijin pentru integrarea minorităţilor locale”

 

Sesiunea 1/2018

Măsurile lansate prin apelul de selecţie: M8/6B, M10/6B

Sesiunea 2/2018

Măsurile lansate prin apelul de selecţie: M7/6A, M11/6B

Data lansării apelului de selecţie: 8 OCTOMBRIE 2018       

Data limită de primire a proiectelor: 9 NOIEMBRIE 2018, ora 16:00

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MASURA 10/6B A FOST PRELUNGITĂ DE LA 9 NOIEMBRIE 2018 LA 28 FEBRUARIE 2019, ORA 16:00

 DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA 8/6B A FOST PRELUNGITĂ DE LA 9 NOIEMBRIE 2018 LA 29 NOIEMBRIE 2018, ORA 16:00

Beneficiari eligibili:

 

 • Beneficiari Măsura 7/6A: Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL, ONG-uri autorizate pentru activitatea economică
 • Beneficiari Măsura 8/6B: UAT-uri şi ADI-uri
 • Beneficiari Măsura 10/6B: UAT-uri, ONG-uri şi GAL-ul
 • Beneficiari Măsura 11/6B: Asociaţii, Fundaţii, Unităţi de cult, Instituţii de învăţământ

 

Fondurile disponibile pentru această sesiune

 

 • Alocarea financiară pentru M7/6A este de: 212.085,62 Euro
 • Alocarea financiară pentru M8/6B este de: 176.995 Euro
 • Alocarea financiară pentru M10/6B este de: 19.199,71 Euro
 • Alocarea financiară pentru M11/6B este de: 45.000 Euro

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

 

 • M 7/6A: 100.000 euro/proiect
 • M8/6B: 100.000 euro/proiect pentru investitii cu constructii+montaj şi 35.000 euro/proiect pentru investitii fara constructii-montaj
 • M10/6B: 19.199,71 euro/proiect
 • M 11/6B: 60.000 euro/proiect pentru investiţii cu construcţii-montaj şi 30.000 euro/proiect pentru investiţii fără construcţii-montaj

 

Locul depunerii proiectelor:

 • Sediul GAL Valea Muntelui: sat Straja, nr 241, comuna Asău, judeţul Bacău
 • Program de lucru cu publicul (pentru depunere): 09:00 – 16:00 de luni până vineri

 

Date de contact pentru informaţii suplimentare

Program: luni-vineri în intervalul orar 09:00- 17:00

Adresă sediu: Comuna Asău, Sat Straja, Nr.241, Judeţ Bacău

Tel/fax: 0234 382 091

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.galvaleamuntelui.ro

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului elaborate de GAL pentru măsurile 7/6A, 8/6B, 10/6B şi 11/6B, împreună cu anexele aferente, pe care le puteţi accesa pe pagina GAL Valea Muntelui, la secţiunea Măsuri GAL: www.galvaleamuntelui.ro

La sediul GAL Valea Muntelui este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

 

GAL VALEA MUNTELUI anunţă lansarea Sesiunii 2,  apelul  de selecţie nr. 1, pentru anul 2018 pentru Măsura 6/6A „Înfiinţarea de noi activităţi neagricole”

 

 

Sesiunea 2/2018

Măsurile lansate prin apelul de selecţie: M6/6A

 

Data lansării apelului de selecţie: 7 NOIEMBRIE 2018       

Data limită de primire a proiectelor: 7 DECEMBRIE 2018, ora 16:00

 

Beneficiari eligibili:

Beneficiari Măsura 6/6A: Micro-întreprinderi și întreprinderi mici (start-up si existente)

Fondurile disponibile pentru această sesiune

Alocarea financiară pentru M6/6A este de: 70.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

M 6/6A: 50.000 euro pentru servicii şi  70.000 euro pentru producţie, agroturism şi servicii medicale şi sanitar-veterinare

Locul depunerii proiectelor:

Sediul GAL Valea Muntelui: sat Straja, nr 241, comuna Asău, judeţul Bacău

Program de lucru cu publicul (pentru depunere): 09:00 – 16:00 de luni până vineri

 

Date de contact pentru informaţii suplimentare

Program: luni-vineri în intervalul orar 09:00- 17:00

Adresă sediu: Comuna Asău, Sat Straja, Nr.241, Judeţ Bacău

Tel/fax: 0234 382 091

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web: www.galvaleamuntelui.ro

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 6/6A, împreună cu anexele aferente, pe care le puteţi accesa pe pagina GAL Valea Muntelui, la secţiunea Măsuri GAL: www.galvaleamuntelui.ro

La sediul GAL Valea Muntelui este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

 

Denumire document Data publicare  
Anunt prelungire 2 apel M10 avizat  06.12.2018
Anunt prelungire apel M8 avizat 08.11.2018
Anunt prelungire apel M10 avizat 07.11.2018
Apel simplificat Masura 6/6A 29.10.2018
Apel de selectie detaliat Masura 6/6A 29.10.2018
Formular avizare Măsura 6/6A 29.10.2018
Apel de selectie Masura 7_6A nr 2 din 2018 26.09.2018
F2 formular avizare apel pt masura 7  26.09.2018
Apel de selectie Masura 8_6B NR 1 DIN 2018  26.09.2018
F2 formular avizare apel pt masura 8  26.09.2018
Apel de selectie Masura 10_6B nr 1 din 2018  26.09.2018
F2 formular avizare apel pt masura 10  26.09.2018
Apel de selectie Masura 11_6B nr 2 din 2018  26.09.2018
F2 formular avizare apel pt masura 11  26.09.2018
Apel simplificat toate masurile 7, 8, 10 si 11  26.09.2018

 

GAL Valea Muntelui

Zona GAL Valea Muntelui este constituită din 8 unităţi administrativ teritoriale ,7 comune şi un oraş (Agăş, Asău, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeş-Făget, Palanca Poduri şi Dărmăneşti) ,se află în partea de N-E a Romaniei(Moldova) şi în partea de N - V a judeţului Bacău, în zona montană şi de deal ,în bazinul râului Trotuş. Valea Trotuşului străbate de la NV la SE Munţii Goşmanu , Munţii Tarcău, Munţii Ciuc, Munţii Nemira care imprejmuiesc teritoriul.

Spre vest, unde se învecinează cu judeţele Harghita şi Covasna, hotarul urmăreşte în general cumpăna de ape dintre bazinul hidrografic al Trotuşului, iar spre nord, se învecinează cu judeţul Neamţ.

Marile oraşe aflate  în apropierea zonei sunt Oneşti, Bacău, din judeţul Bacău, Miercurea-Ciuc in judeţul Harghita, Sfântul Gheorghe şi Târgul Secuiesc din judeţul Covasna, Tecuci din judeţul Galaţi, Roman şi Piatra Neamţ din judeţul Neamţ.

Legăturile cu marile oraşe se realizează prin drumul judeţean  DJ 123, prin DN 12 A fiind traversată de acesta de la N-V la S-E  , prin DN 2G care străbate zona de la V la E ,drumul european E85 şi magistralele de căi ferate 501 CFR  Adjud-Oneşti-Comăneşti-Ghimeş-Siculeni care traversează zona de la S la N-V şi are o lungime de 150 de km de cale ferată electrificată pe toata distanţa şi magistrala 400.

Un important aspect al liniei 501 o reprezintă strabaterea răului Trotuş, care curge de la N-V spre S. De asemnea aceasta linie traversează pasul Ghimeş-Palanca calea ferată de legătură între Transilvania şi Moldova.

--------------

Zona GAL Valea Muntelui cu o suprafata de140.380, 57 ha (1.403,80 km²) şi  60.855 locuitori este o zona de munte, cu un cadru natural deosebit ce prezintă un imens potenţial pentru dezvoltarea durabilă a intregii zone.

Pădurile ocupă cea mai mare suprafaţă, fiind reprezentative şi alcătuite în special din păduri de conifere şi foioase.Aceasta este situată  altitudinal între 1550 - 400 m.

Clima si relieful regiunii GAL Valea Muntelui crează condiţiile dezvoltării unei vegetaţii de tip montan alcatuită din păduri, păşuni şi fâneţe şi de asemenea condiţii pentru o faună foarte diversificată, cuprinzând numeroase specii de insecte, reptile, amfibieni, păsări şi mamifere, dintre care unele sunt specii endemite, rare, periclitate, vulnerabile, ocrotite la nivel comunitar şi/sau naţional

Încă din cele mai vechi timpuri locuitorii din această zonă au avut ca principale ocupaţii agricultura, creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului, a metalelor şi unele îndeletniciri casnice prin care îşi produceau cele necesare traiului. Treptat apar şi alte îndeletniciri determinate de condiţiile şi bogăţiile naturale din această zonă cum ar fi extracţia cărbunelui şi a petrolului. Conform irformaţiilor oferite de documente, precum şi a datelor culese în urma studiilor de teren efectuate pe raza localităţilor care compun GAL Valea Muntelui au fost identificate vechi meşteşuguri tradiţionale, unele dintre ele fiind practicate şi astăzi.